صفحه اصلی » مطالب آماری » چرا آمار؟

چرا آمار؟

چرا از آمار استفاده می‌کنید؟. آمار یک اصطلاح عمومی است. هر بار که میانگین، میانه و یا انحراف معیار داده‌های خود را گزارش می‌کنید، یک آمار را گزارش می‌دهید. این نوع گزارش‌ها آمار توصیفی نامیده می شود. همچنین می‌توانید از آزمون‌های آماری استفاده کنید و گزارش مربوط به این آزمون ها، مانند مقادیر سطح معنی‌داری یا ضریب تشخیص را گزارش دهید.

چرا امار

اهمیت آمار در ارزیابی برنامه

دلایل متعددی وجود دارد که برای  ارزیابی برنامه‌ها از آمار استفاده می‌گردد.

ارتباطات

برای گزارش دهی به همکاران می‌توان از امار توصیفی و استنباطی استفاده کرد. که در قالب شاخص‌های معمولی ضریب تشخیص، سطح معنی‌داری و فاصله اطمینان است. یک طراح خوب با آمار مناسب یک ابزار موثر برای تشریح یافته‌ها به دیگران می‌باشد.

افزایش دقت

بعضی اوقات محققان به سادگی تغییر در میانگین نمرات قبل و بعد از یک دوره را گزارش می‌دهند. یا یک خط را برای دومتغیر برازش  می‌دهند. اما بدون استفاده از آزمون‌های آماری و گزارش سطح معنی‌داری یا دیگر آماره‌های مناسب، حتی اگر اثر گزارش شده واقعی هم باشد، بر خواننده یا حتی نویسنده روشن نیست.

ارزیابی درست

به منظور بررسی صحت تجزیه و تحلیل آماری خود باید بتوانید نتایج تحلیل‌ها را تفسیر کنید. همچنین  باید بدانید که از کدام تست‌ها و تکنیک‌های اماری مناسب برای داده‌های خود استفاده کنید.

علمی بودن نتایج

معمولا برای چاپ مقالات خود به روش‌های آماری متداول و مورد قبول نیاز دارید.

ارزیابی برنامه

آمار مناسب برای ارزیابی برنامه‌ها کمک می‌کند، مثلا تعیین اینکه آیا افزایش نمره دانش آموزان از نظر آماری معنادار بوده یا یکی از روش‌های تدریس بهتر از روش‌های دیگر است. چنین اطلاعاتی می‌تواند، برنامه‌ریزی‌ها را برای آینده‌ای بهبود بخشد.

مطالب مرتبط

امار و چگونه با آمار دروغ بگوییم!

امار و چگونه با آمار دروغ بگوییم. آمار دروغ نمی‌گوید اما می‌شود در قالب زبان آمار دروغ گفت. البته به ...

نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای

برای دانلود نرم افزار نمونه گیری اینجا کلیلک کنید. نمونه گیری طبقه ای در نمونه گیری تصادفی ساده ...

ده کاربرد برای استفاده از آمار

آمار مجموعه ای از معادلات ریاضی است. برای تحلیل آنچه در جهان اطراف ما اتفاق ...

ارائه خدمات تخصصی آماری به سازمان ها

با توجه به این که در ادارات و مراکز دولتي  و بخش‌هاي عمومي  هزينه زيادی جهت جمع آوری آمار و ...

انواع متغیرها در آمار

به طور کلی متغیرها در آمار  از نظر سنجش یا طبقه بندی به چهار دسته تقسیم می شوند. مقیاس‌های اسمی ...