مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه

ارتباط با ما

موارد * الزامی می‌باشد.

نام:
نام خانوادگی: *
رشته تحصیل: *
شماره تلفن همراه: *
ایمیل: *
طریقه آشنایی با سایت:
توضیحات بیشتر:

خدمات ما

به طور کلی خدمات‌ما به صورت زیر دسته بندی می‌شوند:

 1. انجام تحلیل آماری
 2. ارائه مشاوره آماری
 3. آموزش آمار و نرم افزارهای آماری

تحلیل‌ها با نرم افزارهای مختلف آماری انجام می‌گردد. از جمله نرم افزارهای

 1. SPSS
 2. Lisrel
 3. Amos
 4. SmartPls
 5. Expert Choice
 6. EViews
 7. Sas
 8. Minitab
 9. Matlab
 10. R
 11. OpenBugs
مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه