صفحه اصلی » مطالب آماری » نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای

نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای

برای دانلود نرم افزار نمونه گیری اینجا کلیلک کنید.

نمونه گیری

نمونه گیری طبقه ای

در نمونه گیری تصادفی ساده اگر جامعه خیلی ناهمگن باشد و نتوانیم حجم نمونه را بزرگ انتخاب کنیم انگاه دقت برآوردگرها کاهش می یابد. اگر با طبقه بندی کردن یک جامعه ناهمگن به زیر مجموعه های تقریبا همگن بپردازیم. انگاه می توان از روش نمونه گیری طبقه ای برای براورد پارامتر ها استفاده کرد. مثلا جامعه دانش اموزان بر اساس کلاس و جنسیت طبقه بندی می شوند. مثلا کلاس چهارم دختران.

نمونه گیری طبقه ای

نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری بر اساس تقسیم جامعه به واحدهای متمایز از هم است. کوچکترین واحد نمونه گیری را عنصر می نامند. در برخی از موارد هر یک از واحدهای نمونه گیری شامل چند عنصر می باشد. این نوع واحد را اصطلاحا خوشه می نامند. شرط ضروری برای اختیار کردن خوشه به عنوان واحد نمونه گیری این است که هر عنصر متعلق به یک خوشه باشد. تفاوت این روش با نمونه گیری طبقه ای این است که در نمونه گیری طبقه ای حتما باید عنصرهای هر طبقه همگن باشند که چنین الزامی در نمونه گیری خوشه ای وجود ندارد.

نمونه گیری خوشه ای

مطالب مرتبط

آزمون‌های آماری

قبل از این که به این بحث آزمون‌های آماری پرداخته شود لازم است انواع متغیرهای آماری را مطالعه کنید. لازم ...

ارائه خدمات تخصصی آماری به سازمان ها

با توجه به این که در ادارات و مراکز دولتي  و بخش‌هاي عمومي  هزينه زيادی جهت جمع آوری آمار و ...

ده کاربرد برای استفاده از آمار

آمار مجموعه ای از معادلات ریاضی است. برای تحلیل آنچه در جهان اطراف ما اتفاق ...

انواع متغیرها در آمار

به طور کلی متغیرها در آمار  از نظر سنجش یا طبقه بندی به چهار دسته تقسیم می شوند. مقیاس‌های اسمی ...

مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری پایان نامه، تحلیل آماری و مشاوره آماری تحلیل آماری در کمترین زمان توسط بهترین تحلیلگران  آمار و با ارائه ...